TULIPA PRAHA, S. R. O. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje

Co se týká využívání těchto stránek, neprovádíme sběr osobních údajů, pokud nám tyto údaje neposkytnete na dobrovolném základě (za použití formulářů na stránkách), přičemž jste výslovně souhlasili s jejich sběrem, nebo nám příslušná legislativa týkající se soukromí Vašich dat dovoluje tak učinit.

Osobní údaje jsou data, která mohou být použita k identifikaci Vaší osoby či jiných osob, k nimž se potenciálně vztahují. Jsou to např. jména a příjmení, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy.

Data vztahující se ke komunikaci či používání aplikace

Vstoupíte-li na tyto stránky, data vztahující se ke komunikaci (např. adresa internetového protokolu – IP) nebo data vztahující se k používání aplikace (např. začátek a délka užití, stejně jako telekomunikační služby, které používáte), budou automaticky vytvořena technickými prostředky, uložena a zpracována za účelem analýzy používání stránek. Tato data mohou potenciálně poskytnout informace o osobních údajích. S ohledem na to, že sběr, zpracování či využívání Vašich dat vztahujících se ke komunikaci či používání je závazné v rozsahu přesahujícím běžné použití, je regulováno legislativou upravující ochranu osobních údajů, zejména pak zákonem č, 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších doplňků a změn.

Účel sběru osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytli, budeme využívat jen pro účely, pro něž byly poskytnuty, především k vyřizování vašich požadavků či k poskytnutí přístupu ke specifickým informacím či nabídkám. Pro tento účel se může ukázat jako nezbytné, abychom ukládali a zpracovávali vámi poskytnuté osobní údaje či abychom je předávali třetím stranám.

Předávání třetím stranám

V principu nedochází k žádnému předávání vašich údajů třetím stranám, pokud to od nás nevyžaduje zákon či pokud k tomu nejsme oprávněni (např. když zpracováváme objednávková data) nebo pokud jste takové předání výslovně neodsouhlasili.

Osobní údaje jsou předávány státním institucím a úřadům výlučně v souladu s platnou národní legislativou nebo je-li předávání vyžadováno za účelem trestního stíhání v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu.

Specifické použití

Osobní údaje, které jste na internetu poskytli, budeme sbírat, zpracovávat a používat pouze pro účely, s nimiž jste byli seznámeni, pokud není sběr, zpracování a užití:

  • určeno pro a přímo se vztahující k účelu, k němuž byla data získávána původně,
    • vyžadováno zákonem či příkazem státního či soudního orgánu,
  • určeno k tomu, aby zakládalo či chránilo právní nárok nebo bránilo před ilegálními aktivitami,
  • používáno k zabránění zneužití či jiných ilegálních aktivit, např. záměrných útoků na náš systém, a k zaručení ochrany osobních údajů.

Zpracování dat na těchto stránkách

TULIPA PRAHA, s. r. o. automaticky sbírá a ukládá jednotlivé informace, které nám předává Váš prohlížeč o svých souborech serverových protokolů. Jsou to:

  • Typ/verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Referrer URL (stránka, která byla navštívena předtím)
  • Čas serverového požadavku
  • IP adresa

Tato data nemůže společnosti TULIPA PRAHA, s. r. o. přiřadit ke konkrétním jednotlivcům. Nejsou kombinována s jinými datovými zdroji a jsou odstraněna po provedení statistické analýzy.

Cookies

Webové stránky používají cookies na několika místech. Existují proto, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelštější, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším prohlížečem do Vašeho počítače. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Ty jsou automaticky vymazány na konci Vaší návštěvy.

Cookies nijak nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Tomu, aby byly ukládány do vašeho počítače, můžete zabránit deaktivací cookies. Návod, jak toho dosáhnout, naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Bezpečnost

TULIPA PRAHA, s. r. o.  přijme všechna požadovaná technická a organizační opatření, aby byla Vaše data chráněna před nezamýšleným či nezákonným odstraněním, modifikací či ztrátou a před neoprávněným předáním či přístupem k nim.

Snažíme se omezit přístup k databázi jen na oprávněné uživatele. Nicméně nejsme schopni zaručit, že neoprávnění uživatelé k ní nezískají přístup.

Právo na zveřejnění

V jakémkoli okamžiku mate právo na zveřejnění (ve smyslu toho, že je Vy osobně můžete vidět) ukládaných dat, která se týkají Vás osobně, jejich zdrojů a příjemců a účelu jejich ukládání. Zveřejnění ukládaných dat vám může být poskytnuto pracovníkem společnosti TULIPA PRAHA, s. r. o. pověřeným ochranou osobních údajů.

Odstranění a blokování vašich dat

Vaše data budou odstraněna, jakmile bude ukončeno zpracování vaší záležitosti či vašeho požadavku nebo jakmile nás požádáte, abychom tak učinili. Kontaktujte nás prosím písemně či e-mailem:

Adresa:

Jinonická 90a,

158 00 Praha 5 – Košíře

Email: info@tulipapraha.cz

Tel.: +420 602 343 788

Právní upozornění

Společnost TULIPA PRAHA, s. r. o. průběžně kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Navzdory všem možným krokům, které v tomto smyslu učiní, se mohou údaje mezitím změnit. Tudíž nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost či záruku za aktuální stav, přesnost a úplnost poskytovaných informací. Společnost TULIPA PRAHA, s. r. o. si vyhrazuje právo změny či doplnění poskytovaných informací. Obsah a struktura webových stránek společnosti TULIPA PRAHA, s. r. o. jsou chráněny autorským právem. Reprodukování informací či údajů, obzvláště použití textů, částí textů či obrázků, je povoleno pouze po předchozím souhlasu vydaném společností TULIPA PRAHA, s. r. o. 

Zahrnutí a aktualizace prohlášení o ochraně osobních dat

Používáním této aplikace prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami používání uvedenými výše. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či doplnit toto prohlášení o ochraně dat.

 

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na Vaše dotazy.

infotulipapraha.com

257 22 03 45

STAŇTE SE ZÁKAZNÍKEM

Zaregistrujte se online a při Vaší první návštěvě si pouze vyzvedněte hotové zakaznické karty.

přejít na stránku s registrací