Obchodní podmínky

Ať už je váš vkus či nároky jakékoli, u nás si jistě vyberete. Nabízíme řezané i hrnkové květiny od více než 60 dodavatelů a přímých pěstitelů z 34 zemí Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Austrálie.

TULIPA PRAHA s.r.o.

Dovoz a velkoobchodní prodej řezaných a hrnkových květin, dekorační zeleně a floristických doplňků
Společnost je vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28586.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky, vydané společností TULIPA PRAHA, s.r.o., DIČ: CZ61246972, se sídlem Jinonická 90a, 158 00 Praha 5 (prodávající) slouží k rozvoji všestranně a trvale dobrých obchodních vztahů s registrovanými zákazníky (nakupující). Vedení společnosti je připraveno jednat o všech podnětech, vedoucích ke zvýšení spokojenosti nakupujících.

Vlastní obchodní vztah vzniká na základě výběru nakupujícího z aktuálního sortimentu prodávajícího, případně na základě závazné smluvní objednávky nakupujícího. Nakupující má možnost využít formu přímého nákupu v sídle prodávajícího, případně po dohodě rovněž formu nákupu z nabídky rozvozu, který po vybraných trasách zajišťují obchodní zástupci prodávajícího.

Forma maloobchodního prodeje není u společnosti TULIPA PRAHA s.r.o. zavedena. Z tohoto důvodu je přímý prodej veřejnosti, tj. fyzickým osobám jako konečným spotřebitelům důsledně vyloučen.

Prodávající si vyhrazuje oprávnění aktualizace obchodních podmínek.

REGISTRACE NAKUPUJÍCÍHO

Při registraci nového nakupujícího je třeba na místě předložit (pro účely pořízení kopií) originály následujících dokladů:

Platné podnikatelské oprávnění nakupujícího.
Platný doklad o registraci nakupujícího jako plátce daně.
Přehled důležitých administrativně provozních kontaktů.
Přehled osob, pověřených k jednání jménem zaregistrovaného podnikatelského subjektu s uvedením rozsahu oprávnění v obchodním styku s naší společností.

Nakupující akceptuje obchodní podmínky svým podpisem při jejich převzetí v rámci registrace.

MINIMÁLNÍ VELKOOBCHODNÍ NÁKUPNÍ LIMIT

V případě jednorázového nákupu je třeba dodržet minimální limit souhrnného odběru zboží ze všech středisek. Ten je s platností od 1.1. 2007 do odvolání stanoven spodní hranicí 3.000 Kč bez DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY


Platba za nákup zboží a služeb probíhá v hotovosti při převzetí zboží. Jiná forma úhrady je přípustná pouze na základě předchozího projednání a schválení výjimky prodávajícím. Na každý nákup je vydán doklad o zaplacení kupní ceny, splňující potřebné formální náležitosti.

UPLATNĚNÍ VADY Z OBCHODNÍHO VZTAHU


A) Reklamační podmínky

  • U čerstvých řezaných květin a řezané dekorační zeleně musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejdéle do konce prodejní doby v den následující po dni koupě, jinak práva zaniknou.
  • U hrnkových květin kvetoucích i zelených musí být práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejdéle do konce prodejní doby druhého dne, následujícího po dni koupě, jinak práva zaniknou.
  • U aranžérského zboží, doplňkového floristického materiálu a ostatního spotřebního prodejního sortimentu činí obecná záruční doba 24 měsíců, pokud s ohledem k povaze zboží není stanovena záruční doba odlišně.


B) Předcházení reklamacím u rostlinného materiálu
Osvědčeným a doporučeným způsobem, jak předejít reklamaci u rostlinného materiálu, zejména pak u řezaných květin a dekorační zeleně je osobní posouzení kvality, pečlivý výběr sortimentu a profesionální odhad vybraného množství kupujícím z nabídky prodávajícího. Nezbytnou podmínkou je následné okamžité odborné ošetření zboží a jeho odpovídající uskladnění s ohledem na zamýšlený způsob dalšího použití.

C) Způsob reklamace
Reklamace bude projednána za předpokladu, že prodávající bude vyrozuměn kupujícím ve shora uvedených lhůtách, a že reklamované zboží mu současně bude předloženo k posouzení spolu s dokladem o jeho nabytí.

Za vedení společnosti TULIPA PRAHA, s.r.o.
Dr. Aleš Vít, jednatel

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na Vaše dotazy.

infotulipapraha.com

257 22 03 45

STAŇTE SE ZÁKAZNÍKEM

Zaregistrujte se online a při Vaší první návštěvě si pouze vyzvedněte hotové zakaznické karty.

přejít na stránku s registrací